Owady żywnością – mącznik młynarek zatwierdzony jako nowa żywność

Owady żywnością – mącznik młynarek zatwierdzony jako nowa żywność

Komisja Europejska zdecydowała o uznaniu suszonych larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) za nową żywność (tzw. novel food). Dnia 22 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/882 zezwalające na wprowadzenie ich na rynek.

W związku z nietypowością występowania insektów w diecie Europejczyków muszą one zostać zatwierdzone jako nowa żywność zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283. Suszone larwy mącznika młynarka już w styczniu bieżącego roku uzyskały pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa spożycia od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako przekąski (w formie całych suszonych owadów) oraz jako składniki żywności w szeregu produktów spożywczych przeznaczonych dla ogółu populacji. Wydanie obecnego rozporządzenia oznacza, że mogą one być wprowadzone na rynek.

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „suszone larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor)”. W ramach etykietowania produktów spożywczych zawierających te larwy zamieszcza się informację w pobliżu wykazu składników, że składnik ten może powodować reakcję alergiczną u konsumentów, u których stwierdzono alergię na skorupiaki i produkty pochodne oraz na roztocza kurzu domowego.

Należy podkreślić, że przez okres pięciu lat od wejścia w życie rozporządzenia wyłączność na wprowadzanie tych larw ma wnioskodawca, czyli francuska firma SAS EAP Group. Inne podmioty mogą w tym czasie ubiegać się o zezwolenie na wprowadzenie na rynek tej samej nowej żywności w ramach nowego zatwierdzenia.

Tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0882

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?