Już można stosować oświadczenie zdrowotne dla roztworów węglowodanów!

Już można stosować oświadczenie zdrowotne dla roztworów węglowodanów!

Od 17 maja 2021 r. możliwe jest stosowanie nowego oświadczenia zdrowotnego dedykowanego roztworom węglowodanów. Wszystko dzięki rozporządzeniu nr 2021/6861 zmieniającego rozporządzenie nr 432/20122. Przewiduje ono możliwość informowania, że produkty z kategorii roztworów węglowodanów „przyczyniają się do poprawy wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych u trenujących osób dorosłych„.

Nowe oświadczenie będzie mogło być wykorzystywane tylko względem żywności przeznaczonej dla dorosłych osób trenujących, wykonujących intensywne i długotrwałe ćwiczenia fizyczne. Warunkiem zastosowania oświadczenia jest zapewnienie odpowiedniej ilości węglowodanów na godzinę (min. 30 g – max. 90 g), o ile węglowodany te są glukozą, sacharozą, fruktozą lub maltodekstrynami. Co ważne fruktoza obecna w produkcie (z fruktozy lub sacharozy) nie powinna stanowić więcej niż 1/3 węglowodanów ogółem, a glukoza (z glukozy, sacharozy lub maltodek- stryn) nie powinna przekraczać 60 g na godzinę.

W znakowaniu produktów opatrzonych nowym oświadczeniem należy zapewnić informację, że korzystne działanie występuje tylko w przypadku trenujących osób dorosłych wykonujących intensywne (co najmniej 65 % VO2max) i długotrwałe (co najmniej 60 min) ćwiczenia fizyczne.

W Centrum Prawa Żywnościowego wspomożemy Państwa we wszelkich wątpliwościach dotyczących wykorzystywania potencjału marketingowego oświadczeń zdrowotnych! Zapraszamy do kontaktu.

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/686 z dnia 23 kwietnia 2021 r. dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz.U. L 143 z 27.4.2021, str. 9€”11).

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 136 z 25.5.2012, str. 1—40 ze zm.).