W przypadku zastosowania jakich barwników spożywczych koniecznym będzie umieszczenie w etykietowaniu dodatkowych informacji?

W przypadku zastosowania jakich barwników spożywczych koniecznym będzie umieszczenie w etykietowaniu dodatkowych informacji?

Stosując w produkcji żywności barwniki spożywcze należy zwrócić szczególną uwagę na załącznik do rozporządzenia nr 1333/2008. w załączniku tym znajduje się bowiem wykaz barwników, w przypadku których użycia, etykiety środków spożywczych powinny zawierać dodatkową informację o treści:

„[nazwa lub numer barwnika(-ów)] może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.”

Zgodnie z ww. przepisem informacja ta będzie musiała znaleźć się na etykietach środków spożywczych zawierających następujące barwniki:

  • Żółcień pomarańczowa (E 110)
  • Żółcień chinolinowa (E 104)
  • Azorubina/karmoizyna (E 122)
  • Czerwień allura (E 129)
  • Tartrazyna (E 102)
  • Pąs 4R (E 124)

Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż ww. załącznik  rozporządzenia nr 1333/2008 przewiduje również zwolnienie z obowiązku podawania tej informacji dla:

a) środków spożywczych w przypadku których barwnik(-i) został(-y) użyty(-e) do celów oznakowania sanitarnego lub do celów innych oznakowań na produktach mięsnych lub do celów dekoracyjnego barwienia lub stemplowania skorup jaj,

b) napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo.