Owady jako żywność – pozytywna opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie bezpieczeństwa spożycia szarańczy

Owady jako żywność – pozytywna opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie bezpieczeństwa spożycia szarańczy

Mrożone i suszone preparaty z szarańczy wędrownej (Locusta migratoria) uzyskały pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie bezpieczeństwa spożycia. To kolejny po mączniku młynarku (Tenebrio molitor) owad, wobec którego Urząd wydał pozytywną opinię.

Owady nie są typowym składnikiem diety Europejczyków. Z tego powodu aby mogły być wprowadzone na rynek muszą zostać zatwierdzone jako nowa żywność (novel food). Tzw. „lista novel food” zawiera różne alternatywne produkty, które nie były w znacznym stopniu wykorzystywane przy produkcji żywności na terenie UE przed 1997 rokiem. Lista jest elementem strategii Unii Europejskiej w ramach walki z głodem na świecie.

Zatwierdzenie składnika odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. W ramach procedury z rozporządzenia (UE) nr 2015/2283 opinię w zakresie bezpieczeństwa spożycia środka spożywczego musi wydać EFSA. Na wniosek Komisji Europejskiej EFSA zajął się ostatnio kwestią bezpieczeństwa spożycia mrożonych i suszonych preparatów z szarańczy wędrownej (Locusta migratoria).

Terminem „szarańcza wędrowna” objęto dorosłe osobniki owada z gatunku Locusta migratoria. Badano bezpieczeństwo spożycia jej trzech postaci: i) mrożonej bez nóg i skrzydeł; ii) suszonej bez nóg i skrzydeł; iii) mielonej z nogami i skrzydłami. Zauważono, że głównymi składnikami tego owada są białko, tłuszcz i chityna (w suszonej formie) oraz woda, białko, tłuszcz i chityna (w mrożonej formie).

Wnioskodawca, wnioskujący o zatwierdzenie szarańczy wędrownej (Locusta migratioria) jako novel food, zaproponował jej wykorzystanie jako mrożonej, suszonej i mielonej przekąski oraz jako składnika innych produktów spożywczych dostępnych dla ogółu populacji (m.in. zup, kiełbas, mrożonych jogurtów).

W swojej opinii Urząd zauważył, że biorąc pod uwagę skład i proponowane warunki stosowania owada jego spożycie nie jest niekorzystne pod względem żywieniowym. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa może być jednak alergenność owada – szarańcza może wywołać pierwotne uczulenie na białka L. migratoria oraz reakcje alergiczne u osób z alergią na skorupiaki, roztocza i mięczaki.

Wobec pozytywnej opublikowanej 2 lipca br. opinii EFSA szarańcza będzie mogła być wprowadzona na rynek gdy tylko Komisja Europejska wyda odpowiednie rozporządzenie.

¹Źródło: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6667

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?