Zmiany w zakresie informowania o cenach

Zmiany w zakresie informowania o cenach

Unijny program wzmocnienia ochrony konsumentów ma na celu m.in. przeciwdziałanie działaniom wprowadzających ich w błąd. Również w kontekście ceny sprzedawanego towaru.

Unia Europejska już przyjęła szereg przepisów w tym zakresie, min. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Eu’, ’

Unijny program wzmocnienia ochrony konsumentów ma na celu m.in. przeciwdziałanie działaniom wprowadzających ich w błąd. Również w kontekście ceny sprzedawanego towaru.

Unia Europejska już przyjęła szereg przepisów w tym zakresie, min. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE. Swoje przepisy do unijnych wytycznych będzie musiała dostosować również Polska. Już teraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Wśród głównych zmian wyliczyć można:

    • sprzedawca obniżając cenę towaru lub usługi będzie musiał podać również najniższą cenę, jaką towar lub usługa miały w okresie 30 dni przed obniżką,
    • informacja o historii cenowej będzie musiała znaleść się również w reklamach produktów i usług, gdy podana jest w nich obniżona cena.

Za niedopełnienie obowiązku Inspekcja Handlowa może nałożyć na sprzedawcę karę w wysokości do 20 tys. zł, a w przypadku trzykrotnego niewykonania obowiązku informacyjnego w okresie 12. miesięcy, maksymalna kara może sięgnąć nawet 40 tys. zł.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi nowe zasady powinny zacząć obowiązywać w Polsce najpóźniej od 28 maja 2022 roku.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?