Dyrektywa plastikowa – co dalej?

Dyrektywa plastikowa – co dalej?

Do dnia 3 lipca 2021 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania tzw. dyrektywy plastikowej. Dyrektywa ta dotyczy zakazu wprowadzania do obrotu niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, np. sztućców, talerzy, kubków, słomek, mieszadełek do napojów itp. Na ten moment w Polsce nie zostały przyjęte regulacje implementujące dyrektywę plastikową i tego powodu zawarte w niej reguły w praktyce (w Polsce) nie znajdują jeszcze zastosowania.

W związku z brakiem przepisów krajowych związanych z dyrektywą plastikową, posłanka Joanna Jaśkowiak wystosowała do Ministra Klimatu i Środowiska interpelację, w której zapytała m.in. o powody opóźnienia w przygotowaniu ustawy czy wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla producentów opakowań biodegradowalnych. Posłanka wskazała, że: „Wiele firm podjęło już działania w tym zakresie, by jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego nie mieć wcale albo mieć jak najmniej. Przedsiębiorcy – jak widać – przygotowali się do nowych przepisów, których polski rząd przygotować jeszcze nie zdążył.”

20 sierpnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska złożył odpowiedź na interpelację, w której wyjaśnił, że dyrektywa plastikowa jest aktem prawnym bardzo niejasnym, wymagającym znacznego doprecyzowania i w związku z tym Komisja Europejska miała wydać wytyczne interpretacyjne. Wytyczne te opublikowane zostały dopiero w dniu 31 maja 2021 r. (a nie do 3 lipca 2020 r. jak pierwotnie planowano). Zdaniem Ministra Klimatu i Środowiska późniejsze opublikowanie wytycznych znacznie utrudniło opracowanie projektu ustawy krajowej, a same wytyczne nie rozwiały wszystkich wątpliwości związanych z rozumieniem przepisów dyrektywy. Dodatkowo, jak wskazuje minister „ze względu na duże znaczenie projektowanych przepisów, w szczególności dla branży wytwarzającej produkty objęte przedmiotową dyrektywą, w ramach przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych wpłynęło wiele uwag, które wymagają szczegółowej analizy. Znacząco wydłuża to czas prac legislacyjnych nad projektem ustawy.”

Odpowiadając na pytanie o szacowany termin przyjęcia regulacji dotyczących dyrektywy plastikowej Minister Klimatu i Środowiska wskazał, że: „Przewiduje się, że cały proces legislacyjny projektu ustawy transponującej dyrektywę SUP zostanie zakończony na poziomie rządowym w drugiej połowie roku.”

Poniżej link do interpelacji oraz odpowiedzi:

https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C5BBY4&view=5

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTC63HLH/%24FILE/i25537-o1.pdf

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?