23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w UE

23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w UE

Choć wydaje się, że żywność ekologiczna zyskuje coraz większą popularność wśród konsumentów, Komisja Europejska nie ustaje w promowaniu rolnictwa ekologicznego.

Od ubiegłego roku dzień 23 września został uznany za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE (na podstawie wspólnej deklaracji podpisanej przez Parlament Europejski, Radę i Komisję). Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane właśnie dzisiaj – 23 września 2022 r. w Brukseli.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_4821

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en