5 mln kary za niewłaściwe oznaczenia materiałów reklamowych w mediach społecznościowych

5 mln kary za niewłaściwe oznaczenia materiałów reklamowych w mediach społecznościowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął decyzję o nałożeniu kar finansowych przekraczających łącznie 5 milionów złotych w związku z naruszeniem zasad prawidłowego oznaczania materiałów reklamowych w mediach społecznościowych. W ramach tych decyzji ukarane zostały Olimp Laboratories oraz trzej influencerzy związani z branżą fitness.

Wynik tych działań jest rezultatem postępowania przeprowadzonego przez UOKiK, które wykazało, że spółka Olimp Laboratories oraz wymienieni influencerzy nieprawidłowo oznaczali treści reklamowe lub czynili to w sposób niejasny, co nie jednoznacznie wskazywało na komercyjny charakter. Praktyka ta narusza obowiązujące przepisy i wprowadzała konsumentów w błąd.

W szczególności, Olimp Laboratories, firma zajmująca się produkcją leków, suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, została ukarana karą przekraczającą 5 milionów złotych za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych w mediach społecznościowych. Spółka płaciła influencerom za umieszczanie swoich produktów w treściach, jednakże stosowane oznaczenia nie jednoznacznie wskazywały charakter komercyjny publikacji. Wiele z nich opierało się na niejasnych znacznikach lub anglojęzycznych frazach, utrudniając identyfikację reklam.

Prezes UOKiK podkreśla konieczność przestrzegania wyraźnych zasad prawidłowego oznaczania treści reklamowych oraz transparentności w działaniach influencerów i ich współpracy z reklamodawcami.

Rekomendowane jest używanie wyrazów takich jak „reklama”, „materiał sponsorowany” lub „płatna współpraca”. Ważne jest także, aby oznaczenia były czytelne, jasne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Stosowanie funkcjonalności oferowanych przez platformy społecznościowe może dodatkowo wspomagać poprawne oznaczanie materiałów reklamowych.

W związku z powyższym chcielibyśmy podkreślić, że Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego FoodLaw, oferuje profesjonalne wsparcie w uniknięciu podobnych kar. Uczciwość wobec konsumentów oraz integralność rynku, przejrzystość w oznaczaniu reklam to kluczowa kwestia. Możemy zapewnić zgodność działań z obowiązującymi przepisami i zasadami etycznymi.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?