Kluczowe procedury i obowiązki prawne związane z wycofaniem żywności z rynku

Kluczowe procedury i obowiązki prawne związane z wycofaniem żywności z rynku
Konieczność wycofania żywności z rynku może mieć miejsce na każdym etapie łańcucha żywnościowego, nie tylko na etapie dostarczania produktu do konsumenta końcowego.
Każdy producent jak i dystrybutor żywności powinien posiadać procedurę postępowania dotyczącą wycofania z rynku żywności niezgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa. Obowiązek ten wynika wprost z art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [1].
➡
Nadto, należy również pamiętać o obowiązku poinformowania właściwych władz o wycofywanej żywności.
Jasno i rzetelnie skonstruowana procedura może przynieść nieocenione korzyści, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu z Food Law Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego!
[1] Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl