Aktualizacja Katalogu Nowej Żywności

Aktualizacja Katalogu Nowej Żywności
W dniu 13 czerwca 2024 r. w Katalogu Nowej Żywności (KNŻ) prowadzonym przez Komisję Europejską w informacjach dotyczących statusu owsa zwyczajnego (nazwa łacińska: Avena sativa L.) pojawił się nowy wpis o następującej treści:
⦁ „The request concerns the use of fiber from the aerial parts, including hulls (without kernels) of Avena sativa L. The history of consumption in the EU was established.”
Powyższy wpis w KNŻ oznacza, że historię spożycia w żywności przed dniem 15 maja 1997 r. ustalono w państwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do błonnika pochodzącego z części nadziemnych owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), w tym łusek (bez ziaren).
Szczegółowe informacje na temat aktualizacji Katalogu Nowej Żywności przez Komisję Europejską, dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl