Bawialnie i klubiki dla dzieci, w których serwowane jest jedzenie, a rejestracja w sanepidzie – komentarz na temat wyroku NSA

Bawialnie i klubiki dla dzieci, w których serwowane jest jedzenie, a rejestracja w sanepidzie – komentarz na temat wyroku NSA

Bawialnie i klubiki dla dzieci, w których serwowane jest jedzenie, a które nie dokonały zatwierdzenia i rejestracji działalności w sanepidzie, będą musiały zrewidować swoje podejście. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 23 marca br. wyroku (II OSK 805/20), oddalając skargę takiego podmiotu od wyroku WSA w Lublinie.

Komentarz na temat wyroku dla Rzeczpospolitej udzieliła dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.
Omawiany komentarz znajdą Państwo TUTAJ.

https://www.rp.pl/konsumenci/art38199491-sad-bawialnia-serwujaca-przekaski-jest-odpowiedzialna-za-zywienie-dzieci