Będą zmiany w suplementowych przepisach? Raport NIK ws. suplementów diety

Będą zmiany w suplementowych przepisach? Raport NIK ws. suplementów diety

18 stycznia 2022 r. został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o sugestywnym tytule „(Nie)kontrolowane suplementy diety”.

Z raportu wynika, że kontrola nad suplementacji diety powinna być istotnie bardziej rygorystyczna. Nie są to jednak puste słowa – pierwsze działania w tym kierunku już obserwujemy.

Po wynikach przeprowadzonej przez NIK kontroli możemy spodziewać się, że przedmiotem szczególnej kontroli będą suplementy diety oferowane za pośrednictwem Internetu. Jak bowiem ustalono, to właśnie ten kanał dystrybucji jest szczególnie duży i trudny w nadzorze. Wysoce prawdopodobne jest również podjęcie inicjatywy ku zmianie przepisów. NIK proponuje zmianę ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1] poprzez dookreślenie czasu trwania weryfikacji powiadomień przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Co byłoby diametralną zmianą, w takim rozwiązaniu suplementy diety mogłyby być wprowadzane do obrotu dopiero po weryfikacji, a nie już od momentu notyfikacji. W raporcie pojawia się również sugestia doprecyzowania ram czasowych na spełnienie przez podmioty obowiązku zapewniania GIS opinii naukowej dotyczącej konkretnego produktu wymaganej w ramach postępowania wyjaśniającego. We wnioskach wskazano również potrzebę analizy aktów samoregulacyjnych branży i ponowne rozważenie wprowadzenia opłat od reklam telewizyjnych suplementów diety. Zdradzono również, że na koniec 2023 r. planowane jest wdrożenie pełnej informatyzacji systemu powiadamiania.

Pierwszym przejawem działań wywołanych przez ustalenia NIK jest projekt rozporządzenia ws. substancji zakazanych w żywności, o którym pisaliśmy TUTAJ. Biorąc pod uwagę aktywne działania Ministerstwa Zdrowia w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się propozycji kolejnych zmian legislacyjnych.

Do zapoznania się z raportem zapraszamy TUTAJ.

Centrum Prawa Żywnościowego śledzi dla Państwa sytuację prawną suplementów diety i w razie istotnych zmian będzie rzetelnym źródłem informacji. Zachęcamy z wyprzedzeniem do przygotowania się na nadchodzące zmiany w prawie poprzez kontakt z naszą kancelarią.

[1] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?