Błędy w etykietowaniu produktów rybołówstwa – kontrola IJHARS

Błędy w etykietowaniu produktów rybołówstwa – kontrola IJHARS

Kontrola jakości handlowej konserw, marynat i ryb mrożonych, przeprowadzona przez IJHARS w 2022 r. wykazała błędu w oznakowaniu ponad 1/5 skontrolowanych produktów. Dotyczyły one m.in.:

  • Niewłaściwego podawania składu (np. braku wyszczególnienia wszystkich składników użytych do produkcji, w tym alergenów),
  • Braku informacji o procesie sterylizacji na konserwach,
  • Wprowadzania w błąd odnośnie pochodzenia produktu (deklaracja „… żyjące w jeziorach Kujaw i Wielkopolski” na produkcie zawierającym ryby pochodzące z Kazachstanu czy „Produkt polski” na rybie pochodzącej z Atlantyku).

Jeśli chcą mieć Państwo etykiety zgodne z wymogami prawa i nie narażać się na zakwestionowanie ze strony inspekcji – zapraszamy do kontaktu z Food-Law!

 

Źródło: strona internetowa IJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-produktow-rybolowstwa-w-2022-r