Błędy w oznakowaniu dużym problemem jakości handlowej pieczywa w 2022 r.

Błędy w oznakowaniu dużym problemem jakości handlowej pieczywa w 2022 r.

Kontrola jakości handlowej pieczywa przeprowadzona przez IJHARS w 2022 r. wykazała, że prawie 1/3 produktów piekarskich ma błędy w oznakowaniu. Nieprawidłowości te dotyczyły m.in.:

  • Braku nazwy lub podawania jedynie nazwy fantazyjnej (np. „chleb kujawski”, „chleb śniadaniowy”) uniemożliwiającej rozpoznanie charakteru i właściwości pieczywa (np. mieszane, pszenne, żytnie) ze względu na rodzaj użytych składników.
  • Używania nazwy produktu nieadekwatnej do jego składu, np. „chleb słonecznikowy”, podczas gdy słonecznik stanowił jedynie dodatek i nie był podstawowym składnikiem pieczywa, „graham”, podczas gdy dominującym składnikiem zamiast mąki pszennej graham typ 1850 była mąka pszenna innego typu.
  • Podawania określeń „tradycyjny”, „wiejski” dla pieczywa produkowanego z surowców zawierających substancje dodatkowe oraz wysoko przetworzone składniki (np. gluten, płatki ziemniaczane, białko sojowe, błonnik).
  • Podawania informacji odnoszącej się do produkcji pieczywa na naturalnym zakwasie przy jednoczesnym stosowaniu drożdży.
  • Braku wyróżnienia składników alergennych w wykazie składników.
  • Braku obowiązkowych informacji dla pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem (wykazu składników, masy jednostkowej, danych producenta czy informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”).
  • Braku wartości odżywczej lub podawania jej niezgodnie z przepisami.
  • Podawania daty minimalnej trwałości i warunków przechowywania niezgodnie z przepisami.

Więcej informacji o wynikach kontroli znajdą Państwo na stronie IJHARS.

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z poprawnym oznakowaniem produktów spożywczych, zapraszamy do kontaktu!