Błędy w oznakowaniu mięsa i jego przetworów – wyniki kontroli IJHARS

Błędy w oznakowaniu mięsa i jego przetworów – wyniki kontroli IJHARS

Wyniki kontroli jakości handlowej mięsa i jego przetworów, przeprowadzonej w 2022 r. przez IJHARS pokazują, że ponad 1/5 (22,6%) produktów ma nieprawidłowości w oznakowaniu. Dotyczyły one m.in.:

  • Braku informacji o gatunku mięsa.
  • Użycia niewłaściwej nazwy elementu drobiowego.
  • Niewłaściwie podanego wykazu składników (np. braku wszystkich składników użytych do produkcji, podania składników nie użytych do produkcji, braku składu składnika złożonego, nie wymienienia składników w kolejności malejącej).
  • Braku wskazania państwa i/lub grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia.
  • Braku (lub niewłaściwego podania) w miejscu dostępnym bezpośrednio dla konsumenta informacji dotyczących wykazu składników, nazwy produktu oraz danych producenta.
  • Braku lub niewłaściwie podanej informacji o ilości mięsa, wartości odżywczej, danych producenta.

W Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego udzielamy konsultacji w zakresie prawidłowego oznakowania środków spożywczych – zachęcamy do kontaktu!

Źródło: strona IJHARS

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?