Catering dietetyczny – oznakowanie posiłków

Catering dietetyczny – oznakowanie posiłków

Organy urzędowej kontroli żywności coraz częściej kontrolują podmioty prowadzące działalność w zakresie cateringu dietetycznego. Zdarza się, że w wyniku takiej kontroli zakwestionowane zostaje oznakowanie posiłków oferowanych konsumentom. Warto więc wiedzieć jakie wymogi dotyczące oznakowania obowiązują w przypadku produktów sprzedawanych w formie cateringu.

Istotną kwestią, którą należy ustalić w pierwszej kolejności jest to, czy posiłki zaliczane są do kategorii „żywności opakowanej” czy też żywności innej niż opakowana. Wymagania dotyczące żywności opakowanej są bowiem inne niż te określone dla żywności uznanej za nieopakowaną. Przykładowo, w przypadku żywności innej niż opakowana, nie jest konieczne podanie informacji o: wartości odżywczej, masie netto produktu czy ilości poszczególnych składników. Aby dokonać oceny danego przypadku, należy wziąć pod uwagę sposób dystrybucji, sposób oferowania posiłków czy moment ich produkcji i pakowania. Te okoliczności są kluczowe dla przeprowadzenia oceny i ustalenia czy posiłki stanowią żywność opakowaną.

Istnieją sytuacje, kiedy organy kontroli niesłusznie uznają poszczególne posiłki za żywność opakowaną i oceniają ją z perspektywy ogólnych wymogów dotyczących oznakowania. W takich przypadkach warto wiedzieć, że istnieją odstępstwa od tych ogólnych wymogów.