CO DALEJ Z OŚWIADCZENIAMI Z LISTY „PENDING”?

CO DALEJ Z OŚWIADCZENIAMI Z LISTY „PENDING”?

20 maja b.r. Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy dotyczący oceny stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 ws. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności m.in. w odniesieniu do oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników roślinnych (tzw. „botanicals”).

Aktualnie sformułowania umieszczone na liście oświadczeń oczekujących na zatwierdzenie lub odrzucenie przez Komisję (tzw. lista „pending”), mogą być stosowane przez przedsiębiorców pod warunkiem spełnienia wymogów rozporządzenia nr 1924/2006 dla oświadczeń zdrowotnych (w tym posiadania dowodów uzasadniających możliwość odnoszenia się do wpływu danego składnika roślinnego na zdrowie).

Komisja podsumowała, że w obecnej sytuacji konsumenci mogą uważać, że korzystne skutki, o których mowa w oświadczeniach z listy „pending” zostały ocenione naukowo. Tymczasem sformułowania te często są niezweryfikowane i niepoparte oceną, która uzasadniałaby rzeczywisty wpływ danego składnika na deklarowany efekt zdrowotny.

Co istotne, w 19 państwach członkowskich istnieją odrębne przepisy krajowe dotyczące stosowania składników roślinnych. W niektórych państwach takie składniki mogą być kwalifikowane jako środki spożywcze,  a w innych – jako produkty lecznicze. W tym kontekście sygnalizowane jest, że przy ocenie uzasadnień dla stosowania danych oświadczeń zdrowotnych za pożądane uznać należy uwzględnianie tradycyjnego zastosowania danego składnika roślinnego.

Dokument roboczy Komisji wskazuje na kierunek przyszłych zmian legislacyjnych w zakresie oświadczeń dotyczących składników roślinnych. Komisja podkreśla bowiem, że brak zharmonizowanego rozporządzenia UE (z uwzględnieniem kwestii tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych), może mieć negatywny wpływ na podmioty działające na rynku spożywczym, w szczególności na możliwość jednoczesnego wprowadzania na rynek tego samego produktu w wielu państwach.

Dokument podsumowujący konkluzje dokumentu roboczego dostępny jest TUTAJ