CO POWINNA ZAWIERAĆ ETYKIETA PRODUKTU SPOŻYWCZEGO?

CO POWINNA ZAWIERAĆ ETYKIETA PRODUKTU SPOŻYWCZEGO?

Etykieta produktu spożywczego stanowi nie tylko istotny element marketingowy, ale również informacyjny. Poprawna treść etykiety produktu umożliwia odbiorcom podejmowanie bezpiecznych i świadomych decyzji zakupowych. Obowiązujące przepisy nakładają na producentów żywności wymóg przedstawiania konsumentom szeregu informacji o produkcie. Zatem co powinna zawierać etykieta produktu spożywczego?

Co powinna zawierać etykieta produktu spożywczego? Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku na etykiecie produktu spożywczego powinny się znaleźć następujące elementy:

Ø  nazwa żywności;

Ø  wykaz składników;

Ø  wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;

Ø  ilość określonych składników lub kategorii składników;

Ø  ilość netto żywności;

Ø  data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;

Ø  wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;

Ø  nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym;

Ø  kraj lub miejsce pochodzenia;

Ø  instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;

Ø  rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu w odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo;

Ø  informacja o wartości odżywczej;

 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niektórych rodzajów środków spożywczych istnieją dodatkowe przepisy wskazujące wymogi co do znakowania produktów z określonego sektora (np. etykieta czekolady musi zawierać określenie „masa kakaowa minimum … %”). Informacje wskazane w art. 9 rozporządzenia nr 1169/2011 nie wyczerpują wszystkich możliwości, jakie obowiązkowo muszą pojawić się na etykiecie poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Ponadto niekiedy istnieją wyłączenia dla niektórych produktów z obowiązku wskazywania wszystkich informacji określonych w art. 9 rozporządzenia nr 1169/2011.

Zakres informacji obowiązkowych, jakie muszą pojawić się w oznakowaniu produktów spożywczych, musi być ustalany osobno dla każdego produktu, z uwzględnieniem jego rodzaju, właściwości i odpowiednich przepisów. Zatem odpowiedź na pytanie co powinna zawierać etykieta produktu spożywczego, powinna być udzielana indywidualnie dla ocenianego produktu.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?