CORONAVIRUS A ŻYWNOŚĆ

CORONAVIRUS A ŻYWNOŚĆ

Żywność nie została zidentyfikowana jako prawdopodobne źródło bądź droga przenoszenia wirusa. Wiarygodne źródła (Rzecznik z Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności USDA) wskazują, że nie ma dowodów na przenoszenie COVID-19 przez żywność, a ryzyko zarażenia się COVID-19 przez żywność jest oceniane jako bardzo niskie. Mimo tego zalecamy zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa higienicznego na każdym etapie produkcji i łańcucha żywnościowego, gdyż wirus może przez jakiś czas utrzymywać się na powierzchni m.in. opakowań, jeśli miały kontakt z osobą chorą.

Naukowcy z Uniwersytetu Ruhry w Bochum i Uniwersytetu w Greifswaldzie zgromadzili wyniki badań na temat żywotności dot. wcześniej występujących koronawirusów SARS i MERS. W zależności od szczepu wirusa i jego zagęszczenia, wartości te były bardzo różne. Na papierze wirusy pozostawały żywotne od pięciu minut do pięciu dni, w przypadku powierzchni ze stali między osiem godzin i 28 dni, na szkle i PCW wirusy pozostawały żywotne około pięciu dni. Nie jest pewne, na ile parametry te można odnieść do COVID-19.

Zalecamy producentom żywności przygotowanie lub aktualizację wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na okoliczność zagrożenia COVID-19.