Czy bakterie kwasu mlekowego stanowią alergen?

Czy bakterie kwasu mlekowego stanowią alergen?

Bakterie kwasu mlekowego to bakterie mające zdolność do przeprowadzania fermentacji mlekowej (fermentacja węglowodanów z wytworzeniem kwasu mlekowego) w warunkach beztlenowych. Dzięki temu wykorzystywane są np. przy produkcji sera, wpływając m.in. na skuteczne wydzielanie serwatki poprzez zwiększenie kwasowości skrzepu, jakość mikrobiologiczną w produkcie finalnym oraz jego odpowiednie cechy sensoryczne.

Co prawda bakterie kwasu mlekowego izolowane są z mleka, jednak same w sobie nie zawierają białek mleka. W związku z tym, nie ma konieczności deklaracji ich jako alergenu. Potwierdza to stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w Zawiadomieniu KE z dnia 13.07.2017 r. dotyczącym przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z którym, jeżeli mikroorganizmy były karmione na podłożu będącym składnikiem żywności wymienionym w załączniku II do rozporządzenia nr 1169/2011 (np. mleko), mikroorganizmów tych nie należy uważać za produkty pochodzące z danego podłoża.