Czy dozwolonym jest stosowanie oświadczenia „Bez dodatku cukrów” w odniesieniu do produktu, który zawiera substancje słodzące?

Czy dozwolonym jest stosowanie oświadczenia „Bez dodatku cukrów” w odniesieniu do produktu, który zawiera substancje słodzące?

Jak wskazuje rozporządzenie nr 1924/2006: „Oświadczenie, że do środka spożywczego nie zostały dodane cukry oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych dodanych cukrów prostych, dwucukrów ani żadnych innych środków spożywczych zastosowanych ze względu na ich właściwości słodzące. Jeżeli cukry występują naturalnie w środku spożywczym, na etykiecie powinna się również znaleźć następująca informacja: „ZAWIERA NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE CUKRY”.
Biorąc pod uwagę, że w środkach spożywczych substancje słodzące stosowane są właśnie ze względu na ich właściwości słodzące, w świetle powyższego, wątpliwym jest czy produkt je zawierający będzie mógł być opatrzony oświadczeniem „Bez dodatku cukrów”. Na jednym z posiedzeń grupy roboczej KE wskazała, że podejście do tej kwestii w danym państwie członkowskim powinno zależeć od właściwych urzędowych krajowych. Na skutek tego aktualnie przyjęło się, że w niektórych państwach członkowskich niedozwolonym jest stosowanie oświadczenia „Bez dodatku cukrów” przy jednoczesnej obecności substancji słodzących, a w niektórych nie budzi to zastrzeżeń.