Czy istnieją regulacje prawne określające minimalną wymaganą szerokość czcionki na etykietach środków spożywczych?

Czy istnieją regulacje prawne określające minimalną wymaganą szerokość czcionki na etykietach środków spożywczych?

Czy istnieją regulacje prawne określające minimalną wymaganą szerokość zastosowanej czcionki na etykietach środków spożywczych?

Aktualnie nie ma żadnych przepisów prawnych, które określałyby konkretne wymogi dotyczące szerokości czcionki użytej do deklaracji obowiązkowych informacji nt. żywności na etykiecie. Istnieją wyłącznie te odnoszące się do wysokości czcionki – tj. co najmniej 1,2 mm dla małej litery „x” / co najmniej 0,9 mm dla małej litery „x” w przypadku opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2 (wynika z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1169/2011).

Niezależnie jednak od powyższego, szerokość czcionki należy dobrać w taki sposób aby wszystkie obowiązkowe informacje nt. żywności były wyraźnie czytelne (wymóg wynikający z art. 13 ust. 1 ww. rozporządzenia). Definicja „czytelności” została określona w art. 2 ust. 2 lit. m) rozporządzenia nr 1169/2011 i wynika z niej jasno, iż na zapewnienie odpowiedniej czytelności obowiązkowych informacji, ma wpływ m.in. szerokość zastosowanej czcionki:

„czytelność” oznacza fizyczny wygląd informacji, dzięki któremu informacja jest wizualnie dostępna ogółowi społeczeństwa, a który określają różne elementy, m.in. rozmiar czcionki, odstępy między literami, odstępy między wierszami, grubość linii pisma, barwa czcionki, rodzaj czcionki, stosunek szerokości liter do ich wysokości, powierzchnia materiału oraz kontrast między pismem a tłem”.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?