CZY MOŻNA PRZYPRAWY PRZYPRAWIĆ OŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM?

CZY MOŻNA PRZYPRAWY PRZYPRAWIĆ OŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM?

Truizmem jest stwierdzenie, że prawidłowa dieta wspiera zdrowie organizmu. Takie właśnie wspomagające działanie środków spożywczych jest zazwyczaj istotne dla konsumentów przy wyborze konkretnego produktu. W konsekwencji, by wyróżnić swoją ofertę na rynku, producenci stosują rozmaite zabiegi marketingowe. Jednym z nich jest uwzględnienie w treści etykiety oświadczenia zdrowotnego. W świetle prawa oświadczenie takie to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem1. Warto pamiętać, że oświadczenia takie mogą również odnosić się do składników roślinnych – np. czosnku, bazylii, melisy czy oregano. Powstaje zatem pytanie – czy można stosować takie hasła na etykiecie przypraw?

Z pozoru analizowane zagadnienie wydaje się banalnie proste. Jeżeli istnieje dozwolone oświadczenie, to co stoi na przeszkodzie by je wykorzystać? Wówczas dopuszczalnym byłoby wskazanie przykładowo „Czosnek wspiera dobre krążenie krwi w mikro naczyniach2 informując konsumentów o wspierającym organizm działaniu tej rośliny, konsumenci mogliby być również poinformowani, że „Bazylia wspomaga dobre trawienie3. Gdzie zatem kryje się „haczyk”?

Wczytując się dokładniej w treść rozporządzenia nr 1924/2006 okazuje się, że wymienia ono jeszcze jeden kluczowy w analizowanych przypadkach warunek, który musi zostać spełniony dla prawidłowego zastosowania oświadczenia. Należy bowiem zweryfikować, czy ilość produktu, jakiej spożycia można racjonalnie oczekiwać, zapewnia znaczącą ilość danego środka spożywczego, która przyniesie zgodne z oświadczeniem działanie odżywcze lub fizjologiczne, co potwierdzają ogólnie uznane dowody naukowe.

W praktyce oznacza to zatem, że należy posiadać dowody naukowe potwierdzające, że „ilość produktu, jakiej spożycia można racjonalnie oczekiwać” (co w przypadku przypraw będzie raczej niewielką ilością) zapewni deklarowany w oświadczeniu efekt. Innymi słowy, należałoby przykładowo zweryfikować, czy ilość czosnku używana przez przeciętnego konsumenta w ciągu dnia pozwala na uzyskanie wsparcia krążenia albo czy wykorzystanie w kuchni bazylii do aromatyzowania dań skutkuje wspomaganiem trawienia… Zebranie takich dowodów powinno być dokonane przez podmiot wykorzystujący oświadczenie. Może zostać ono oczywiście  dokonane w oparciu o aktualny dorobek naukowy (np. literaturę specjalistyczną). Niemniej jest to, wśród wielu innych, istotne ograniczenie w dopuszczalności swobodnego użycia lotnych marketingowo oświadczeń zdrowotnych.

Wiemy, że zagadnienie stosowania oświadczeń zdrowotnych jest jednym z bardziej zawiłych aspektów prawa żywnościowego. Zapraszamy zatem do współpracy z Centrum Prawa Żywnościowego, jeżeli ich praktyczne wykorzystanie budzi jakiekolwiek Państwa wątpliwości. Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa żywnościowego chętnie rozwiąże wszelakie problematyczne zagadnienia!

 

1 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 9—25).

2 Oświadczenie o nr ID: 2280.

3 Oświadczenie o nr ID: 3464.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?