Czy syrop glukozowy możemy zadeklarować na etykiecie jako „cukier”?

Czy syrop glukozowy możemy zadeklarować na etykiecie jako „cukier”?

Syropu glukozowego nie będzie można zadeklarować na etykiecie środka spożywczego jako „cukier”.

Jak wskazuje bowiem zał. VII cz. B pkt 11 rozporządzenia nr 1169/2011 stosowanie w wykazie składników nazwy kategorii „cukier” jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do wszystkich rodzajów sacharozy.

Pomocnym w rozstrzygnięciu czy dany składnik stanowi rodzaj sacharozy jest załącznik do rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego – rozporządzenia implementującego dyrektywę Rady 2001/111/WE dotyczącą niektórych rodzajów cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w świetle którego za sacharozę można uznać:

  • cukier przemysłowy,
  • cukier (cukier biały),
  • cukier ekstra biały (cukier rafinowany),
  • płynny cukier (roztwór cukru).

Zatem wyżej wymienione surowce mogłyby być deklarowane w wykazie składników pod ogólną nazwą „cukier”. Natomiast syropu glukozowego nie będzie można już tak zadeklarować.

Jak wskazuje bowiem pkt 7 ww. załącznika:

„Syrop glukozowy jest oczyszczonym i zagęszczonym roztworem wodnym odżywczych węglowodanów uzyskanych ze skrobi lub inuliny, (…)”.