Czy wskazywanie informacji o alergenach obecnych w produkcie poza wykazem składników jest dozwolone?

Czy wskazywanie informacji o alergenach obecnych w produkcie poza wykazem składników jest dozwolone?

W świetle art. 21 lit. a) rozporządzenia nr 1169/2011 nazwy alergenów obecnych w produkcie powinny być wskazywane w wykazie składników.

Zamieszczanie lub powtarzanie informacji o obecnych w produkcie alergenach poza wykazem składników – np. poprzez zastosowanie określenie „Zawiera pszenicę” jest niedozwolone. Potwierdza to Zawiadomienie KE z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (pkt 27).

Natomiast dopiero w przypadku środków spożywczych w odniesieniu do których nie jest deklarowany wykaz składników, informacja o obecnych w produkcie alergenach powinna być zamieszczona poprzez zastosowanie określenia „Zawiera”, po którym podaje się nazwę alergenu (tak art. 21 lit. b) rozporządzenia nr 1169/2011).