Czy wskazywanie na etykiecie informacji o zanieczyszczeniach krzyżowych alergenami jest obowiązkowe?

Czy wskazywanie na etykiecie informacji o zanieczyszczeniach krzyżowych alergenami jest obowiązkowe?

Warunki podawania informacji dotyczącej możliwej i niezamierzonej obecności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji nie zostały do tej pory uregulowane prawnie.

Zasadność podawania tej informacji w oznakowaniu produktu wynika m.in. z rozporządzenia nr 178/2002, zgodnie z którym przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumenta, pozwalając konsumentom na dokonywanie świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż informację tę powinno podawać się tylko w sytuacji, gdy faktycznie występuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia danym alergenem.

Jak podkreśla bowiem GIJHARS w wytycznych do rozporządzenia nr 1169/2011:

producenci nie mogą nadużywać takiego sformułowania w przypadku produktów, które nie były narażone na kontakt z substancją alergenną. Informacja typu „może zawierać…..”/”możliwa obecność….” nie powinna być stosowana z zasady. W gestii producenta leży monitorowanie właściwej jakości handlowej produktów wprowadzanych do obrotu handlowego.

Ocena tego, czy produkt końcowy może być zanieczyszczony krzyżowo jakimś alergenem (również pochodzącym z zanieczyszczenia krzyżowego surowca), czy też nie, leży w gestii producenta. To producent na podstawie analizy ryzyka podejmuje decyzję o tym, czy w tym konkretnym przypadku konieczne jest wskazywanie na etykiecie informacji o niezamierzonej obecności jakiegoś składnika bądź substancji powodującej alergię albo reakcję nietolerancji.

W przypadku wątpliwości, czy na Państwa produkcie powinna pojawić się informacja o alergenach krzyżowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. W FoodLaw Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego pomagamy w spełnieniu wymagań prawnych związanych z poprawnym oznakowaniem produktu.