Czym wyróżnia się „truskawka kaszubska”?

Czym wyróżnia się „truskawka kaszubska”?
W ostatnich latach „truskawka kaszubska” zyskała szczególne uznanie wśród polskich truskawek i doczekała się statusu Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) w Unii Europejskiej. To oznaczenie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia prawa ochrony znaków towarowych i handlowych, zapewniając nie tylko wyjątkowe wyróżnienie, ale także prawną ochronę nazwy oraz pochodzenia tego owocu.
 
Oznacza, że można je stosować wyłącznie w przypadku truskawek uprawianych przez producentów, którzy posiadają certyfikat lub świadectwo jakości potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań zgodnych ze specyfikacją.
 
W przypadku „truskawki kaszubskiej” są to producenci z obszaru Pojezierza Kaszubskiego, w tym powiatów kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego oraz gmin Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce i Cewice.
 
Proces certyfikacji produktów wyróżnionych jako ChOG, ChNP i GTS, a także produktów rolnictwa ekologicznego nadzoruje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Polsce.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?