DECYZJA USTANAWIAJĄCA WIELOLETNI PROGRAM KONTROLI NA LATA 2021-2025

DECYZJA USTANAWIAJĄCA WIELOLETNI PROGRAM KONTROLI NA LATA 2021-2025

23 października 2020 r. została wydana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1550 ustanawiająca wieloletni program kontroli na lata 2021-2025, które mają być przeprowadzane przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego.

Komisja opracowała wieloletni program kontroli na lata 2021-2025 dopasowany do kadencji i odzwierciedlający priorytety Komisji. Wspomniane kontrole są przeprowadzane przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich w celu zweryfikowania stosowania przepisów w obszarach tj.: bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, środki ochrony roślin oraz funkcjonowanie krajowych systemów kontroli i funkcjonowanie właściwych organów, które nimi kierują, z uwzględnieniem synergii z mechanizmami kontroli w ramach wspólnej polityki rolnej.

W procesie ustalania priorytetów zastosowano różne kryteria, m.in. stwierdzone ryzyko dla konsumentów, zwierząt lub roślin, wcześniejsze wyniki państw członkowskich w danym obszarze, wielkość produkcji, informacje z odpowiednich źródeł (np. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz z systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC) i jego części składowych.

Pełną treść decyzji wraz ze szczegółowym programem kontroli możemy znaleźć TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?