Dlaczego w Polsce nadal wolno sprzedawać plastikowe kubki i talerze?

Dlaczego w Polsce nadal wolno sprzedawać plastikowe kubki i talerze?

Unijny zakaz używania jednorazowych plastikowych sztućców i naczyń nadal nie został wprowadzony. Obok Estonii, Polska jest jednym z dwóch ostatnich państw unijnych, które nie przyjęły żadnych przepisów dotyczących dyrektywy. Termin jej implementacji minął 3 lipca 2021 r.

Zakaz używana jednorazowych sztućców, naczyń i słomek do polskiego prawa wdrażać ma jednak nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Prace nad nią przeciągają się z powodu licznych zastrzeżeń dotyczących opłaty produktowej, ale nie tylko…

O komentarz dla serwisu prawo.pl, w sprawie kontrowersji związanych z planowaną nowelizacją poproszono Patryka Kalinowskiego, który wyjaśnił, że:

“Projekt ustawy wdrażającej wymogi dyrektywy plastikowej jest w większej części „przepisaniem” przepisów unijnej dyrektywy, chociaż nie jest całkowicie pozbawiony rozwiązań kontrowersyjnych. Przykładowo, za brak zamieszczenia odpowiedniego oznaczenia na kubku do kawy, który wskazuje, że ten kubek zawiera tworzywa sztuczne, przewiduje się karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem: TUTAJ.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?