DR AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA DLA WŁOSKIEGO „RIVISTA DI DIRITTO ALIMENTARE” O POLSKICH REGULACJACH ŻYWNOŚCI BEZ GMO

DR AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA DLA WŁOSKIEGO „RIVISTA DI DIRITTO ALIMENTARE” O POLSKICH REGULACJACH ŻYWNOŚCI BEZ GMO

We włoskim czasopiśmie branżowym „Rivista di Diritto Alimentare” dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska omówiła nowo uchwalone przepisy dotyczących stosowania oświadczenia „wolne od GMO” w Polsce. W swojej analizie Wspólniczka Centrum Prawa Żywnościowego przedstawiła cel wprowadzenia nowych przepisów i możliwe skutki stosowania oświadczeń „wolne od GMO” w praktyce. Artykuł kwestionuje pogląd, że produkty oznaczone oświadczeniem „wolne od GMO” naprawdę nie zawierają składników GMO. Dr Szymecka-Wesołowska wyjaśniła również sposoby znakowania produktów oświadczeniem „wolne od GMO” zgodnie z omawianym rozporządzeniem, a także demonstruje narzędzia prawne służące do kontrolowania produktów wolnych od GMO, w tym organizacji systemu kontroli i kar za naruszenie prawa.

Z pełnym artykułem (w języku włoskim) mogą się Państwo zapoznać TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?