Dwutlenek tytanu (E 171) zakazany!

Dwutlenek tytanu (E 171) zakazany!

Dzisiaj zostało opublikowane rozporządzenie[1] zmieniające rozporządzenie ws. dodatków do żywności nr 1333/2008[2], którego efektem jest zakaz stosowania jako dodatku do żywności dwutlenku tytanu (E 171).

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • do 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu;
  • po 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tą datą (tj. zawierające dwutlenek tytanu) może pozostać na rynku do czasu upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia;
  • po wyczerpaniu zapasów żywności, która mogła być wprowadzana na rynek z E 171, substancja ta nie może być obecna w żywności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Prawa Żywnościowego – odpowiemy na nurtujące Państwa pytania.

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) (Dz.U. L 11 z 18.1.2022, str. 1—5 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, str. 16—33 ze zm.).