EKSPERTKI CPŻ DLA THE EUROPEAN FOOD AND FEED LAW REVIEW (EFFL)

EKSPERTKI CPŻ DLA THE EUROPEAN FOOD AND FEED LAW REVIEW (EFFL)

W najnowszym numerze prestiżowego międzynarodowego czasopisma branżowego „The European Food and Feed Law Review” (EFFL) znalazł się artykuł przedstawiający wstępną ocenę wpływu COVID-19 na sektor rolno-spożywczy UE, którego współautorkami są dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska oraz Alicja Michałowska.

W publikacji „Reakcja łańcucha rolno-spożywczego UE na pandemię COVID-19: Kroniki z UE i wybranych państw członkowskich” („The Response of the EU Agri-Food Chain to the COVID-19 Pandemic: Chronicles from the EU and Selected Member States”) zebrano doświadczenia krajowe dziewięciu państw członkowskich: Polski, Belgii, Niemiec, Grecji, Włoch, Niderlandów, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Autorzy szczegółowo przeanalizowali politykę i środki legislacyjne przyjęte na szczeblu UE oraz opisali najistotniejsze skutki i reakcje właściwych organów w poszczególnych omawianych krajach. Eksperci doszli do wspólnego wniosku, że chociaż sektor rolno-spożywczy UE wykazał wysoki stopień odporności na początku pandemii, to jednak ujawnił swoją podatność na zagrożenia zewnętrzne, a wraz z nim potrzebę zagwarantowania odpowiedniego poziomu gotowości do zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego na rynku UE w okresie podobnego kryzysu.

Pełen numer magazynu EFFL z omawianym artykułem mogą Państwo znaleźć TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?