EPIDEMIA A URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI – NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI

EPIDEMIA A URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI – NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI

31 marca 2020 r. opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej 2020/466 ws. środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Akt wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.

W motywach rozporządzenia wskazano, że obecny kryzys związany z chorobą koronawirusową (COVID-19) stanowi wyjątkowe i bezprecedensowe wyzwanie dla zdolności państw członkowskich do przeprowadzania pełnych kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie z prawodawstwem UE. Podkreślono, że w związku z tymi szczególnymi okolicznościami należy wprowadzić środki w celu uniknięcia poważnego ryzyka dla zdrowia pracowników właściwych organów w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie na zapobieganie ryzyku dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Jednocześnie należy zapewnić właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku w oparciu o prawodawstwo Unii dotyczące łańcucha rolno-spożywczego.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w drodze wyjątku przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a ponadto mogą być przeprowadzane przez specjalnie upoważnione osoby fizyczne, które pozostają w kontakcie z właściwym organem za pomocą dostępnych środków łączności.

Rozporządzenie będzie obowiązywało do 1 czerwca 2020 r.

Szczegóły rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?