FOOD-LAW ALERT: KARY ZA NIEUCZCIWE WYKORZYSTANIE PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ WOBEC ROLNIKÓW

FOOD-LAW ALERT: KARY ZA NIEUCZCIWE WYKORZYSTANIE PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ WOBEC ROLNIKÓW

UOKiK poinformował o wynikach stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Celem tych przepisów jest unormowanie i poprawa sytuacji słabszych stron umów w sektorze rolno-spożywczym, przede wszystkim – rolników.

Ustawa weszła w życie 12 lipca 2017 r. i dotychczas Urząd wydał 6 decyzji i ponad 70 wezwań do poprawy działań. Nałożono też pierwszą i jednocześnie maksymalną karę pieniężną w wysokości ponad 8,3 mln zł (3 % rocznego obrotu spółki).

Jak informuje UOKiK – obecnie toczy się 7 kolejnych postępowań. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ