FOOD-LAW ALERT: NOWE POROZUMIENIE WS. REKLAM SUPLEMENTÓW

FOOD-LAW ALERT: NOWE POROZUMIENIE WS. REKLAM SUPLEMENTÓW

Czołowe polskie stacje telewizyjne podpisały porozumienie z organizacjami branży suplementów diety w sprawie reklamowania produktów w telewizji.

W porozumieniu ustalono m.in. wymogi co do treści, czasu emisji i widoczności tekstu, który musi się pojawić w reklamie suplementów.

Reklamy suplementów nie będą mogły być skierowane do dzieci ani nadawane w bloku reklam bezpośrednio przed i po audycjach dla dzieci.

Zakazano np. przedstawiania wizerunku osób, które mogą być odebrane jako przedstawiciele zawodów medycznych oraz przedstawiania przedmiotów oraz miejsc budzących skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych, działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną.

Porozumienie wejdzie w życie 1 grudnia 2019 r. i będzie dotyczyć reklam emitowanych od 1 stycznia 2020 r.

Szczegóły

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?