FOOD-LAW ALERT: „POLSKA WÓDKA” CHRONIONA W CHINACH

FOOD-LAW ALERT: „POLSKA WÓDKA” CHRONIONA W CHINACH

Zakończono negocjacje między Unią Europejską i Chinami w sprawie wzajemnej ochrony oznaczeń geograficznych. Zgodnie z ustaleniami UE będzie uznawała 100 oznaczeń chińskich, natomiast Chiny mają chronić 100 oznaczeń europejskich. Jedynym polskim oznaczeniem włączonym do umowy jest „Polska Wódka/Polish Vodka” (po chińsku: 波兰伏特加). Umowa otwiera zatem możliwości dla promocji i eksportu tego alkoholu na rynku chińskim. Zakłada się, że umowa wejdzie w życie przed końcem 2020 r.

Wykaz chronionych zgodnie z umową oznaczeń znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej