FOOD-LAW ALERT: ŚLAD WĘGLOWY OBOWIĄZKOWO NA ETYKIECIE?

FOOD-LAW ALERT: ŚLAD WĘGLOWY OBOWIĄZKOWO NA ETYKIECIE?

Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem regulacji w zakresie znakowania tzw. śladu węglowego, czyli oceny wpływu cyklu życia produktu na środowisko.

Projektowane regulacje wpisują się w trend dążenia do transformacji gospodarki unijnej na bardziej proekologiczną. Opakowania produktów (nie tylko żywności) miałby być oznaczone kolorami: zielonym, żółtym lub czerwonym. Kolor zielony odnosiłby się do braku negatywnego wpływu na środowisko, kolor żółty – do przeciętnego wpływu, natomiast czerwony do negatywnego wpływu. Możliwość zastosowania danego koloru ma zależeć od wielu czynników, m.in. energii potrzebnej do wyprodukowania produktu czy możliwość recyklingu opakowania.

W tym kontekście polecamy zapoznanie się z nowym unijnym raportem dot. śladu węglowego: The consumer footprint: Monitoring sustainable development goal 12 with process-based life cycle assessment, który jest dostępny TUTAJ