FOOD-LAW ALERT: ZMIANA USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

FOOD-LAW ALERT: ZMIANA USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównym celem nowelizacji jest wzmocnienie skuteczności działań tej inspekcji. Zgodnie z projektem ustawy Główny Inspektor Sanitarny w przypadku zagrożenia jakości zdrowotnej żywności będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania określonych zadań. GIS będzie uprawniony m.in. do żądania od organów PIS podjęcia czynności kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego znakowania żywności zawierającej owady, które zostały zatwierdzone jako „nowa żywność”.