FOOD-LAW PROBLEM: PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

FOOD-LAW PROBLEM: PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Odpowiedzialność za przekazywanie informacji na temat żywności nie zawsze i nie w każdej sytuacji nałożona jest na producenta. Zdarzyć się może, że odpowiedzialny będzie także dystrybutor żywności, choć nie wyklucza to innych konfiguracji.

Prawo żywnościowe wymaga, aby zostały podane dane identyfikujące konkretny podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za przekazywanie informacji na temat żywności, co w konsekwencji nie zawsze jest jednoznaczne z nazwą lub firmą i adresem producenta. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy producent wytwarza środki spożywcze dla marki własnej sieci handlowej.

Kluczowa w ocenie jest konkretna relacja biznesowa pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces produkcyjno-dystrybucyjny danego środka spożywczego.