FOOD-LAW PROBLEM: ŻYWNOŚĆ PAKOWANA DO OPAKOWAŃ PRZYNIESIONYCH PRZEZ KLIENTÓW

FOOD-LAW PROBLEM: ŻYWNOŚĆ PAKOWANA DO OPAKOWAŃ PRZYNIESIONYCH PRZEZ KLIENTÓW

Ostatnimi czasy rośnie zainteresowanie konsumentów stosowaniem własnych, wielorazowych opakowań, np. zamiast plastikowych torebek oferowanych w sklepach. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego taka praktyka jest dopuszczalna.

Z rozmów ze sprzedawcami wynika, że przynoszone przez konsumentów opakowania są często w różnym stanie higienicznym, a także bywają wykonane z materiałów, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Do kwestii tej odniósł się GIS. W wydanym komunikacie podkreślono, że ostateczna decyzja w sprawie dopuszczenia możliwości sprzedaży żywności do własnych opakowań należy do przedsiębiorcy, który jest odpowiedzialny za sprzedawany produkt. GIS wskazał również, że w przypadku dopuszczania takiej możliwości przez sprzedającego, kupujący powinien mieć świadomość, że dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny negatywny wpływ opakowań własnych klientów na zakupioną żywność, standardowo sprzedawaną w opakowaniach oferowanych przez sprzedającego.

Własne opakowania, które mają być stosowane do pakowania żywności np. w sklepie spożywczym muszą być czyste, suche, nie zanieczyszczone pozostałościami poprzedniej zawartości, a ponadto muszą spełniać wymagania określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pełna treść informacji GIS dostępna jest tutaj

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?