Francuski ban na wegeburgery niezgodny z prawem

Francuski ban na wegeburgery niezgodny z prawem

Ostatnio pisaliśmy o zmianach w prawie Francji, które zakładały zakaz stosowania „mięsnych” nazw względem ich roślinnych analogów (zob. TUTAJ). Decyzja ta wywołała poruszenie opinii medialnej i była tematem wielu dyskusji prawno-żywnościowych.

Jak się jednak okazuje, dekret nr 2022-947[1] mający na celu „ochronę konsumenta przed wprowadzeniem w błąd”, został wstrzymany przez decyzję juge de référs administratif z Conseil d’Etat tj. kolegium Najwyższego Sądu Administracyjnego Francji wydające decyzje w trybie pilnym[2]. Stwierdzono bowiem, że wejście w życie dekretu 1 października 2022 r. nie pozwala na dopasowanie się przedsiębiorstw sprzedających roślinne alternatywy mięsa do nowych wymogów, a ponadto jego zapisy są nieprecyzyjne i mogą skutkować podważeniem pewności prawa. Podniesione zostały także istotne wątpliwość względem legalności dekretu. Zarzucono mu bowiem niezgodność m.in. z art. 38 rozporządzenia nr 1169/2011, na mocy którego Państwa Członkowskie UE nie mogą przyjmować ani utrzymywać w mocy przepisów krajowych w odniesieniu do kwestii harmonizowanych w/w rozporządzeniem, chyba że zezwala na to prawo Unii. Zdaniem sądu nie bez znaczenia pozostaje również potencjalny wpływ dekretu na swobodę przedsiębiorczości, co wprost godzi art. 16 Karty praw podstawowych UE[3].

Chcesz wprowadzić na rynek produkty wegetariański lub wegańskie? W Centrum Prawa Żywnościowego Food Law doradzimy jak oznakować je zgodnie z prawem mając na uwadze prawidła skutecznej komunikacji marketingowej. Podpowiemy jakie hasła stosować, a jakich unikać. Napisz do nas i przekonaj się, że wsparcie prawne to ulga dla biznesu!

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045978360

[2] https://www.laviefoods.com/wp-content/uploads/2022/07/465844-Association-ProtA%CC%83%C2%A9ines-France.pdf

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL