Grzyby wprowadzane do obrotu i stosowane do przetwórstwa

Grzyby wprowadzane do obrotu i stosowane do przetwórstwa

Wprowadzanie grzybów do obrotu i stosowanie ich do przetwórstwa jest szczegółowo uregulowane w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [1] oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy [2].

Do obrotu lub do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby można w Polsce stosować jedynie grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem grzybów określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia (załącznik nr 1), które spełniają wymagania określone dla środków spożywczych. Rozporządzenie to określa również wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu (załącznik nr 2).

Przywołane wyżej przepisy nakładają na podmioty pewne obowiązki, m.in. zakłady, które skupują, przechowują lub sprzedają grzyby oraz produkują przetwory grzybowe zobowiązane są zatrudniać klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę. Dodatkowo podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych (tzw. „punkty skupu grzybów”) oraz w zakresie przetwórstwa grzybów (tzw. „zakłady przetwórcze”) zobowiązane są posiadać atesty na grzyby świeże i suszone. W przypadku zakładów przetwórczych przepisy przewidują również obowiązek zapewnienia nadzoru grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów.

Warto wskazać, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wprowadzania grzybów do obrotu i stosowania ich do przetwórstwa stanowi regulację polską. W innych krajach członkowskich Unii Europejskiej kwestie te są regulowane w różnym zakresie lub nie są w ogóle uregulowane.

 

[1] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1048 ze zm.).