W jakich przypadkach ilość netto produktu spożywczego powinno się deklarować w jednostkach masy, a w jakich w jednostkach objętości?

W jakich przypadkach ilość netto produktu spożywczego powinno się deklarować w jednostkach masy, a w jakich w jednostkach objętości?

W rozporządzeniu nr 1169/2011 możemy znaleźć ogólną informację wskazującą na to, iż ilość netto danego środka spożywczego powinna być wyrażana w jednostkach objętości w przypadku produktów płynnych, natomiast w jednostkach masy w przypadku produktów stałych.

Niemniej jednak, w kontekście analizowanego przepisu problemów może przysparzać praktyczne rozróżnienie na środki spożywcze posiadające strukturę płynną oraz takie, które nie posiadają tej właściwości. Wskazane rozróżnienie powinno być dokonywane przez pryzmat konkretnego środka spożywczego, a nie ogólnych kategorii produktów – bowiem produkty te mogą różnić się między sobą konsystencją. Dla przykładu jeden z sosów pomidorowych może charakteryzować się płynną konsystencję, a inny już bardziej gęstą, półpłynną.

Pomocnym w rozstrzygnięciu tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych, gdzie znajdujemy doprecyzowanie, iż jednostki masy powinno się stosować nie tylko w przypadku produktów stałych, ale również w przypadku produktów o konsystencji półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej lub stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej.

Co więcej, ww. rozporządzenie określa również możliwość wyrażania ilości netto w jednostkach, które są stosowane powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych – wtedy ilość netto produktu stałego może być wyrażona w jednostkach objętości, a płynnego w jednostkach masy. Dla przykładu, olej kokosowy często sprzedawany jest w postaci stałej, a mimo to oznaczenie jego ilości netto bywa wyrażane w jednostkach objętości, z uwagi na fakt, iż w wyniku wysokiej temperatury zmienia swoją konsystencję na płynną.

W kontekście analizowanego tematu, warto również sięgnąć do Rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, gdzie znajdziemy informację w przypadku jakich konkretnie produktów (lody, majonez, przyprawy w płynie, gęste sosy, produkty mleczne fermentowane, mleko zagęszczone) dozwolonym będzie wyrażenie ich ilości netto zarówno w jednostkach masy, jak i w jednostkach objętości – w zależności od preferencji.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?