Jak określić dzienną porcję suplementu?

Jak określić dzienną porcję suplementu?

Obowiązek ustalania dziennej porcji suplementu diety jest kluczowy, jeżeli zależy nam na zgodnym z prawem wprowadzeniu produktu na polski rynek. Łatwo zrozumiałe i dokładne informacje dotyczące odmierzonej dziennej porcji są bowiem niezwykle istotne w kontekście bezpiecznego i efektywnego stosowania suplementów. Z tego względu jest to element etykiet bardzo dokładnie weryfikowany przez organy nadzoru i coraz częściej kwestionowany.

Zgodnie z przepisami podmioty wprowadzające suplementy diety do obrotu muszą uwzględnić w oznakowaniu informację o rekomendowanej dziennej porcji produktu. Ze względu na charakterystykę suplementów diety jest to zazwyczaj liczba tabletek, saszetek albo kapsułek.

Nieco trudniejsze staje się natomiast wskazanie porcji w przypadku suplementów w postaci proszku albo płynu. Względem tego typu produktów powszechnym jest odnoszenie dziennej porcji do zewnętrznych mierników np. łyżki stołowej, czy też łyżeczki do herbaty. Niestety taką praktykę ostatnim czasie kwestionują organy Inspekcji Sanitarnej. Oznacza to, że wprowadzając na rynek suplement diety w formie płynu albo proszku bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dołączenie do opakowania miarki. Co ważne miarka taka powinna umożliwiać precyzyjne odmierzenie porcji danego suplementu dzięki podziałce. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli dzienna porcja suplementu nie stanowi całkowitych wielokrotności objętości miarki (np. dzienną porcją jest ½ miarki, po ¼ rano i wieczorem).

Dodatkowy problem pojawia się w przypadku suplementów diety w proszku, które w procesie transportu i składowania mogą ulec ubiciu. Skutkiem tego będzie zmiana relacji między masą i objętością produktu. W takiej sytuacji, deklarując dzienną porcję, warto ustalić średni przelicznik objętości na masę dla produktu dostępnego docelowo dla konsumenta np. na podstawie różnych opakowań z różnych serii oraz dostępnych w różnych kanałach sprzedaży (uwzględniających zarówno dystrybucję stacjonarną, jak i online). Istotne jest posiadanie dokumentacji opisującej procedurę tych wyliczeń, która będzie podstawą wyjaśnień w przypadku wątpliwości organów kontrolnych.

Na koniec warto zwrócić uwagę na suplementy dostępne w formie tabletek z podziałką. Aktualnie stanowisko Inspekcji Sanitarnej względem takich praktyk jest negatywne. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, zalecamy zatem z ostrożności oferowanie pojedynczej porcji suplementu w formie wyraźnie wyodrębnionej fizycznie (pojedynczej kapsułki, tabletki, drażetki itd.). Organy twierdzą bowiem, że nie jest prawidłowym wymagać od konsumenta dodatkowych działań w celu uzyskania dziennej porcji np. poprzez łamanie tabletki. Ich zdaniem stwarza to ryzyko spożycia przez konsumenta więcej niż zalecana dzienna porcja (łamiąc nierówno tabletkę), co może stanowić potencjalne zagrożenie jego zdrowia.