Jakość handlowa olejów roślinnych w 2022 r.

Jakość handlowa olejów roślinnych w 2022 r.

Wyniki kontroli jakości handlowej olejów roślinnych, przeprowadzonej przez IJHARS w 2022 r. pokazują, że największym problemem jest prawidłowe oznakowanie tych produktów.

W ramach kontroli oznakowania zweryfikowano 99 partii, z czego w 14 stwierdzono nieprawidłowości (14,1%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku informacji o szczególnych warunkach użycia, tj. „używać wyłącznie na zimno” w przypadku oleju lnianego tłoczonego na zimno.
  • Podania informacji „… produkt z Warmii” wraz z grafiką przedstawiającą Polskę i zaznaczonym na niej punktem na Warmii (sugerującymi, że zarówno produkcja oleju, jak i uprawa surowca odbyła się na terenie Warmii), podczas gdy stosowany rzepak został zakupiony w innej części Polski.
  • Stosowania oznakowania „wolne od GMO” niezgodnego z obowiązującymi przepisami.
  • Użycia zbyt małej czcionki w oznakowaniu ilości nominalnej i wartości odżywczej.
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, warunkach przechowywania i dacie minimalnej trwałości.

Mniej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie parametrów fizykochemicznych (7,8% skontrolowanych partii) – zaniżona zawartość kwasów tłuszczowych w stosunku do informacji w wartości odżywczej oraz niezgodna z deklaracją producenta liczba nadtlenkowa i zawartości kwasów tłuszczowych.

Natomiast pod względem cech organoleptycznych nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnej z kontrolowanych partii.

 

Źródło: strona IJHARS: https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-olejow-roslinnych-w-2022-r