Jakość handlowa oliwy z oliwek w 2022 r.

Jakość handlowa oliwy z oliwek w 2022 r.

Oliwa z oliwek jest jednym z najczęściej fałszowanych środków spożywczych w Unii Europejskiej.

Kontrola jakości handlowej oliwy z oliwek, przeprowadzona przez IJHARS w 2022 r. wykazała największe zastrzeżenia wobec cech organoleptycznych – w ponad połowie kontrolowanych produktów wykryto wady niedopuszczalne w najwyższej kategorii oliwy z oliwek, które świadczą o jej niższej kategorii.

W ramach kontroli oznakowania zweryfikowano 79 partii, z czego w 27 stwierdzono nieprawidłowości (34,2%). Dotyczyły one m.in.:

  • Użycia nazwy nieadekwatnej do kategorii oliwy z oliwek określonej w badaniach laboratoryjnych.
  • Stosowania nazwy niezgodnej z obowiązującymi przepisami (np. „Oliwa z oliwek extra virgin” czy „100% oliwa z oliwek ekstra virgin z pierwszego tłoczenia” zamiast „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”).
  • Braku wskazania obowiązkowego opisu kategorii oliwy lub podania go niezgodnie z przepisami (np. „pierwsza klasa oliwy z oliwek otrzymywanej bezpośrednio z oliwek, wyłącznie w procesach mechanicznych”).
  • Zastosowania sformułowania „bez dodatków i konserwantów” (sugerującego szczególne właściwości danej oliwy), podczas gdy wszystkie oliwy nie mogą zawierać takich składników.

Jeśli chodzi o badania laboratoryjne, to objęto nimi 21 partii, z czego 2 zakwestionowano (9,5%). Stwierdzono zawyżoną zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (w stosunku do deklaracji w wartości odżywczej) i Delta-7-stigmastenolu.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz prawidłowo oznakowane środki spożywcze (nie tylko oliwy z oliwek) – powierz to specjalistom z Food Law!

 

Źródło: strona IJHARS: https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-oliwy-z-oliwek-w-2022-r