Jakość handlowa piwa w 2022 r. – błędy w oznakowaniu

Jakość handlowa piwa w 2022 r. – błędy w oznakowaniu

Wyniki kontroli jakości piwa przeprowadzone przez IJHARS w 2022 r. pokazują, że nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim deklaracji na etykiecie.

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 234 partii, z czego w 104 stwierdzono nieprawidłowości (44,4%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku oznakowania w języku polskim.
  • Braku wskazania w nazwie informacji o procesach technologicznych, którym produkty zostały lub nie zostały poddane (np. „pasteryzowane”, „mikrofiltrowane”, „niepasteryzowane”, „niefiltrowane”).
  • Stosowania napisów lub znaków graficznych sugerujących, że produkt został wyprodukowany w innym miejscu niż w rzeczywistości.
  • W wykazie składników wskazano ,,słód” bez odniesienia do nazwy alergenu (tj. zboża z jakiego on pochodzi).
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji m.in. o ilości nominalnej, warunkach przechowywania i dacie minimalnej trwałości.

W Food Law wspieramy podmioty z branży spożywczej w tworzeniu prawidłowych etykiet nie tylko piwa, ale również innych rodzajów środków spożywczych. Zachęcamy do kontaktu!

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?