Kaucja nie jest częścią ceny

Kaucja nie jest częścią ceny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie produktów sprzedawanych w opakowaniach z doliczoną kaucją zwrotną. W odpowiedzi na pytania niemieckiego sądu unijny trybunał wskazał, że pojęcie „ceny sprzedaży” nie obejmuje kwoty kaucji, którą konsument jest zobowiązany uiścić przy zakupie produktów sprzedawanych w opakowaniach zwrotnych.

 

Tekst wyroku dostępny jest na:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7DEC9CFEFAF457C0A8616D1FA7E1BA35?text=&docid=275029&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=464362