Kiedy możliwe jest pominięcie wykazu składników środka spożywczego?

Kiedy możliwe jest pominięcie wykazu składników środka spożywczego?

Przepisy rozporządzenia nr 1169/2011 [1] (dokładnie art. 19) określają środki spożywcze, w przypadku których nie jest konieczna deklaracja wykazu składników. Są to:

  1. a) świeże owoce i warzywa, w tym ziemniaki, które nie są obrane, pokrojone ani podobnie przygotowane;
  2. b) woda gazowana, której opis wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla;
  3. c) ocet uzyskany wyłącznie z jednego podstawowego produktu metodą fermentacyjną, pod warunkiem że nie zostały dodane żadne inne składniki;
  4. d) ser, masło, fermentowane mleko i śmietana/śmietanka, do których nie zostały dodane składniki inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobnoustrojów niezbędne do produkcji lub, w przypadku sera innego niż ser świeży i ser topiony, sól potrzebna do jego produkcji;
  5. e) środki spożywcze zawierające jeden składnik, gdy:

(I) nazwa środka spożywczego jest identyczna z nazwą składnika; lub
(II) nazwa środka spożywczego umożliwia wyraźne zidentyfikowanie charakteru składnika.

Warto o tym pamiętać, ponieważ powyższe zwolnienie dotyczy również sytuacji, w których ww. środki spożywcze będą składnikami produktu.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące znakowania żywności – skontaktuj się z nami, eksperci Food Law są do dyspozycji!

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).