Konferencja „Przyszłość Akwakultury”

Konferencja „Przyszłość Akwakultury”

Eksperci naszej Kancelarii goszczą w Zakopanem na Konferencji „Przyszłość Akwakultury” organizowanej w ramach operacji „Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii hodowli ryb i innowacyjnych metod przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb konsumentów”.

Wśród prelegentów wydarzenia znalazł się Daniel Szostek, który wystąpi w panelu „Przyszłość przetwórstwa ryb słodkowodnych w kontekście wyzwań produkcyjnych i rynkowych”. Wspólnik FoodLaw w swoim wystąpieniu omówi zasady prawidłowego oznakowania produktów rybnych, skupiając się między innymi na objaśnieniu nieobligatoryjnych deklaracji, które producenci mogą zamieszczać na etykietach swoich produktów.